2011 m. vasario 22 d., antradienis

Kanapės mitas

Žymės:

2 x 2 =9
Mokytojas kartą pasakė vaikams: - Neužmirškite, brangūs vaikeliai, jog dukart du bus devyni.
Tai nutiko vienoje iš paskutiniųjų jo pamokų, nes netrukus jis buvo išleistas į pensiją. Mokytojui išėjus, pedagogų taryba atsidūrė keblioje padėtyje: kaip reikės dėstyti matematiką, jeigu vaikai yra įsitikinę, jog  dukart du - devyni? Kaip ištaisyti šį matematinį kazusą?
Pasikeitusi nuomonėmis, pedagogų šeima priėjo išvados, kad išsyk pasakyti vaikams didelę paslaptį - jog du kart du yra keturi - būtų pavojinga nesąmonė. Toks akivaizdus rezultato skirtumas baisiai sukrėstų vaikiškus protelius. Todėl naujasis mokytojas gavo įpareigojimą pranešti vaikams šiek tiek artimesnį teisybei rezultatą: 2x2=7.
- Tegul vaikai palaipsniui susipažįsta su teisingu sprendimu, - pasakė direktorius.
Taip kitoje pamokoje vaikams galima pranešti dar artimesnį tikrovei rezultatą:2x2=6.
Tačiau toks dėstymo metodas nedavė lauktų vaisių. Kaip paaiškėjo vėliau, ne visi moksleiviai vienodai reagavo į šią savotišką skaičiavimo ekvilibristiką.
Vieni nusirašinėjo į sąsiuvinius daugybos rezultatus visiškai abejingai, nė truputėlio nekenkdami savo intelektui: žaidė kryžiukais ir nuliukais arba paprasčiausiai braižė kokias nors lazdeles.
Kiti, viešai prieštaraudami, rašė dantis sukandę.
Atsirado nedidelė vaikų grupelė, kuri po pamokų prašė mokytoją paaiškinti, bet jam pavykdavo išsisukti nuo tiesioginio atsakymo.
Didžiuma moksleivių visgi atkakliai laikėsi pirmykščio rezultato: 2x2=9, nes jie paprasčiausiai tingėjo perrašinėti tą patį aritmetinį veiksmą.
Paklusnūs vaikai uoliai ir džiaugsmingai perrašinėjo eilinius rezultatus.
Nepaklusnūs vaikai ištepliojo tualetų sienas didžiuliais ženklais: 2x2=4.
Aiškiaregiai karjeristai per pertraukas rėkė (kad girdėtų direktorius), jog dukart du bus trys arba net vienas.
O iš tikrųjų klasėje nė vienas neabejojo, kad 2x2=4, nes kiekvienas tai galėjo suskaičiuoti ant pirštų. (J.Osenka)
Ar jums neprimena ši istorija kanapių legalizavimo istoriją?
kanape
Pabaigai anekdotas:

- Kaip gyveni?
-Kaip bulvė: jeigu nesuės, tai pasodins.

Visiems geros nuotaikos ir būkite laimingi!

1 komentarai (-ų):

  1. 3. Parama, teikiama subjektams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, parama už braškes ir avietes, skirtas perdirbti, bei parama už k a n a p i ų auginimą administruojama atskirų ministro įsakymų nustatyta tvarka. Parama už plotus mokama pagal šias Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones: „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natura 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“, „Natura 2000 išmokos“, „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Miškų aplinkosaugos išmokos“.

    Dėl Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2010 m. taisyklių patvirtinimo
    Šaltinis: (http://www.infolex.lt/ta/131687) [2011-02-23]

    AtsakytiPanaikinti